ภาพกิจกรรม
โครงการ Start Up Thailand 2018 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
ค่ายอบรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นให้กับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โครงการ Start Up Thailand 2018 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,10:00   อ่าน 77 ครั้ง