ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร
เกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร และนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดใกล้เคียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,10:04   อ่าน 69 ครั้ง