ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30​ กันยายน​ 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน​ กันยายน​ พ.ศ. 2561 (อ่าน 3) 17 ต.ค. 61
จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 18) 02 ต.ค. 61
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 15) 18 ก.ย. 61
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 34) 06 ก.ย. 61
เชิญชวนปลูกและขยายพันธุ์ไม้สีม่วงและไม้ตระกูลตะแบก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 84) 24 ก.ค. 61
ขอเชิญชวนปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 90) 24 ก.ค. 61
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 57) 23 ก.ค. 61
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 51) 23 ก.ค. 61
จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 67) 16 ก.ค. 61
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 72) 03 ก.ค. 61
(อ่าน 67) 04 มิ.ย. 61
วันที่ 30 เมษาน 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 69) 04 มิ.ย. 61
การเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Research- based Learning ; RBL) (อ่าน 71) 31 พ.ค. 61
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 64) 31 พ.ค. 61
บทคัดย่อ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 81) 31 พ.ค. 61
กำหนดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างพระพิรุณทรงนาค ในวันที่ 22 มิถุนายน (อ่าน 111) 21 พ.ค. 61
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 82) 16 พ.ค. 61
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 75) 10 พ.ค. 61
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 78) 10 พ.ค. 61
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (อ่าน 123) 27 มี.ค. 61
วันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 131) 27 มี.ค. 61
“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” (ปัจฉิมนิเทศ,ประชุมศิษย์เก่า) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 156) 07 มี.ค. 61
มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต (อ่าน 197) 30 ม.ค. 61
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 166) 24 ม.ค. 61
วันท30 พฤศจิกายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 168) 25 ธ.ค. 60
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 200) 23 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 39 (อ่าน 347) 10 พ.ย. 60
ตารางผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อ่าน 257) 10 พ.ย. 60
วันที่ 30 กันยายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 181) 20 ต.ค. 60
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 213) 27 ก.ย. 60
จดหมายข่าวฉบับ 3/2560นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 272) 15 ก.ย. 60
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 242) 29 ส.ค. 60
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 221) 17 ส.ค. 60
จดหมายข่าวฉบับ 2/2560นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 225) 17 ส.ค. 60
จดหมายข่าวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 288) 14 ก.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม อกท. หน่วยบางไทร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 283) 14 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร (อ่าน 1206) 29 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 264) 28 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 271) 26 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 (อ่าน 312) 23 มิ.ย. 60