ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ / บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ / บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,12:27   อ่าน 640 ครั้ง