ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ / บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 641) 14 มิ.ย. 60
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 414) 10 พ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 454) 09 พ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 536) 09 พ.ค. 60
กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 417) 08 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน การสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2/2559 (อ่าน 461) 08 ก.พ. 60
ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย (อ่าน 524) 07 ก.พ. 60
ขอเชิญประชุม ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ (อ่าน 499) 07 ธ.ค. 59
เชิญร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร (อ่าน 494) 07 ธ.ค. 59
ขอประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (อ่าน 497) 07 ธ.ค. 59
การอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับราชการส่วนภูมิภาค (อ่าน 332) 07 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกกรรม รณรงค์การออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ (อ่าน 323) 07 ธ.ค. 59
เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 260) 02 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) (อ่าน 259) 02 ธ.ค. 59
การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 236) 02 ธ.ค. 59
กำหนดการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (อ่าน 286) 27 พ.ย. 59