แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายเสกสรรค์ จันทร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายสถาพร ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง