สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664171
Page Views 775911
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิญญา คอนเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ตัวแทนจาก : ครูหรือคณาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ คำนวนถ้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ สว่างญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายญัตติยชญ์ จงจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา บุญบาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวัฒนศีลสังวร (สมบุญ จุ้ยลำเพ็ญ)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิเทศธรรมรส (มิตร นิกะดานนท์)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช ภาชีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย จั่นทับทิม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ เพียรทำดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :