การใช้เทคโนโลยีและการขายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพอื่น ประจำปี 2567 หลักสูตรการขายของออนไลน์ ให้กับชุมชน และประชาชน ตำบลช้างใหญ่และตำบลราชคราม

Read More